PRISER

Priser pr. 01.01.2020:


1. Weekend (fredag – søndag)...................................................Kr.  3 000,-


2. Hel uke...............................................................................Kr.  5 500,-

 

3. Pr. døgn m/overnatting mandag til torsdag:

a. Første døgn..................…………………………………………………….  Kr.  1 200,-

b. Tilleggsleie pr. døgn.......…………………………………………………….  Kr.     800,-.


4. Dagstur u/overnatting:


Hverdag (mandag til torsdag) pr. person  ............................ Kr.     50,-

       (Minimum kr. 250,- maks. 1 200.)     


5. Leie av sengesett pr. pers.:......................................................Kr.   75,-


               Strøm:

Forbruk av strøm etterbetales med kr. 2,00 pr. kw/t.

Strømmåler leses av ved ankomst og avreise. Brukt antall kw/t oppgis ved betaling.

 

Oppgjør:


Oppgjør må betales innen 2 uker før leie til konto  3100 12 02726, Stiftelsen Vennebu.


Rengjøring: 

Sluttrengjøring forutsettes utført av leietaker, og er ikke inkludert i prisen.

(Men kan eventuelt avtales ved bestilling av leie pris kr. 1800).